Test jezelf

De Schaal voor Persoonlijke Autonomie

De Schaal voor Persoonlijke Autonomie (de S.P.A.) is een wetenschappelijke vragenlijst die aangeeft in hoeverre jij in staat bent je grenzen aan te geven, voor jezelf op te komen en tegelijk ook rekening te houden met andere mensen. Vind je het moeilijk iets te weigeren? Kom je makkelijk voor jezelf op? Dat is het soort vragen waar de autonomietest antwoord op geeft.

Hoe werkt het?

Je krijgt 67 uitspraken die allemaal gaan over hoe jij met anderen omgaat. Het is aan jou om aan te geven in hoeverre deze op jou van toepassing zijn. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat daarbij zowel om situaties op het werk als in je privéleven. In totaal neemt de test zo’n 10 tot 15 minuten in beslag.

Als je de test invult krijg je na afronding een verkort overzicht te zien van je score, een uitleg over de verschillende onderdelen van autonomie én je eigen score ten opzichte van de normscores (ook te downloaden als pdf). De test is gratis en je hoeft geen mailadres achter te laten. 

De Relatiemeter
We willen graag zoveel mogelijk ruimte om op eigen benen te staan en ons te ontwikkelen. Tegelijkertijd willen we ook graag een fijne relatie. Deze autonomie in verbondenheid is een mooi, maar lastig te bereiken ideaal. Je dan ook beter spreken van een ontwikkeling richting een grote mate van autonomie én een grote mate van verbondenheid. Om tenslotte dit ‘relatieparadijs’ te bereiken. Ben je single? Dan geeft de Relatiemeter een indicatie van je vorige relatie en krijg je een beeld van waar je nu staat. Heb je een relatie? Dan geeft de Relatiemeter een beeld van hoe jullie staan ten aanzien van de autonomie in verbondenheid. Vul de Relatiemeter gratis in en kijk welk type eruit komt. Er zijn negen ontwikkelingsstadia met een uitvoerige beschrijving.

Hoe werkt het?

De Relatiemeter gaat uit van hoe mensen zich concreet gedragen in een relatie, niet van wat zij zich voornemen. Je vult daarvoor vragen in over de afgelopen tien jaar, waarbij je jouw laatste en/of huidige relatie als uitgangspunt neemt. Hierdoor kunnen zowel mensen in een relatie, als singles de vragenlijst invullen. Het invullen kost ongeveer tien minuten. Nadat je de vragenlijst helemaal hebt ingevuld krijg je na afloop direct automatisch de uitslag te zien.