Praktisch

Tarieven en betaling

Vergoede zorg / BGGZ

Voor trajecten die onder de basisverzekering vallen – en waarvoor een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk is – geldt dat je maandelijks declaraties krijgt die je kan indienen bij je zorgverzekeraar én aan ons betaalt. Jij bent dus als het ware de tussenpersoon, omdat wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars. Wanneer wordt uitgekeerd én de hoogte van de vergoeding verschilt qua hoogte per zorgverzekeraar en hangt ook af van je polis. Het makkelijkste is om je polis door te nemen, óf zelf contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te achterhalen wat de hoogte van de vergoeding is, van een traject binnen de basis GGZ, bij een niet gecontracteerde praktijk. Meestal vergoeden verzekeraars zo’n 70 à 75% van de nota. Houdt er dus rekening mee dat vaak geldt dat je – naast het eigen risico – ook een eigen bijdrage moet betalen. 

 Dezelfde tarieven zoals verderop weergegeven zijn van toepassing. Maandelijks krijg je hierover dus een deel of alles vergoed – na aftrek van het eigen risico –, door je zorgverzekering.

We hanteren voor particulieren de vastgestelde maximatarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de Generalistische Basis GGZ. Voor coaching, loopbaanbegeleiding en bepaalde trainingen gelden andere tarieven.

Arbeid & Gezondheid

Een groot deel van de trajecten die we doen, worden betaald door de werkgever. Zo nodig kunnen wij daarin bemiddelen. ZZP’er? Dan betaal je het particuliere tarief.

Tarieven

Consult 45 minuten
Consult 60 minuten

Consult 75 minuten
Consult 90 minuten

Diagnostiek

€ 110,-
€ 135,-

€ 150,-
€ 180,-

€  60,-

(Deze tarieven zijn inclusief een kwartier verslaglegging/voorbereiding/administratie)

Als de gesprekstijd na de intakefase uitloopt (vanaf 10-15 minuten), wordt deze extra tijd in rekening gebracht. Voor afspraken buiten kantoortijden (na 18.00 uur) geldt een toeslag van 20% bovenop de normale tarieven.

Als je om welke reden dan ook een afspraak af moet zeggen, willen we je vragen dit uiterlijk 48 uur van tevoren te doen, telefonisch of per e-mail op het mailadres van je behandelaar. Zeg je later dan 24 uur van tevoren af, dan wordt het gesprek in rekening gebracht. Dit geldt ook bij zakelijke trajecten.

Zakelijk

Uurtarief

€ 150,00

N.B.: We zijn vrijgesteld van btw, omdat de dienstverlening is gericht op het verminderen of genezen van psychische klachten.