Praktisch

Tarieven en betaling

Vergoede zorg / BGGZ

Voor trajecten die onder de basisverzekering vallen – en waarvoor een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk is – geldt dat je maandelijks declaraties krijgt die je kan indienen bij je zorgverzekeraar én aan ons betaalt. Jij bent dus als het ware de tussenpersoon, omdat wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars. Wanneer wordt uitgekeerd én de hoogte van de vergoeding verschilt qua hoogte per zorgverzekeraar en hangt ook af van je polis. Het makkelijkste is om je polis door te nemen, óf zelf contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te achterhalen wat de hoogte van de vergoeding is, van een traject binnen de basis GGZ, bij een niet gecontracteerde praktijk. Meestal vergoeden verzekeraars zo’n 70 à 75% van de nota. Houdt er dus rekening mee dat vaak geldt dat je – naast het eigen risico – ook een eigen bijdrage moet betalen. 

 Dezelfde tarieven zoals verderop weergegeven zijn van toepassing. Maandelijks krijg je hierover dus een deel of alles vergoed – na aftrek van het eigen risico –, door je zorgverzekering.

We hanteren voor particulieren de vastgestelde maximatarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de Generalistische Basis GGZ. Voor coaching, loopbaanbegeleiding en bepaalde trainingen gelden andere tarieven.

Arbeid & Gezondheid

Een groot deel van de trajecten die we doen, worden betaald door de werkgever. Zo nodig kunnen wij daarin bemiddelen. ZZP’er? Dan betaal je het particuliere tarief.

Tarieven Zelfbetalers

Consult 45 minuten
Consult 60 minuten

Consult 75 minuten
Consult 90 minuten

Diagnostiek

€ 115,-
€ 140,-

€ 160,-
€ 180,-

€  60,-

(Deze tarieven zijn inclusief een kwartier verslaglegging/voorbereiding/administratie)

Als de gesprekstijd na de intakefase uitloopt (vanaf 10-15 minuten), wordt deze extra tijd in rekening gebracht. Voor afspraken buiten kantoortijden (na 18.00 uur) geldt een toeslag van 20% bovenop de normale tarieven.

Als je om welke reden dan ook een afspraak af moet zeggen, willen we je vragen dit uiterlijk 48 uur van tevoren te doen, telefonisch of per e-mail op het mailadres van je behandelaar. Zeg je later dan 24 uur van tevoren af, dan wordt het gesprek in rekening gebracht. Dit geldt ook bij zakelijke trajecten.

Zakelijk

Uurtarief

€ 175,00

N.B.: We zijn vrijgesteld van btw, omdat de dienstverlening is gericht op het verminderen of genezen van psychische klachten.

Tarieven vergoede zorg

Per 2022 wordt er in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg met een nieuwe bekostiging gewerkt: het zorgprestatiemodel. De indeling naar zogeheten zorgprestaties en de bijbehorende tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa Tarieven GZ-psycholoog setting ambulant secite II 2022). De basis ggz, waar wij onder vallen, moet daarbij gebruik maken van patiëntprofielen die ingedeeld zijn in vier zorgpakketten. Per pakket geldt er een totaal aantal minuten voor de diverse vormen van behandeling (mail, intercollegiaal overleg, verstrekte medische informatie en gesprekken) en diagnostiek (intakegesprek en testafname). Er zijn de volgende vier pakketten: Kort (294 minuten), Middel (495 minuten), Intensief (750 minuten) en Chronisch (750 minuten). Voor diagnostiek geldt een ander tarief dan voor behandeling. 

Na elke sessie ontvang je de factuur voor de zorg die je hebt afgenomen. Deze factuur is tevens een restitutienota, zodat je die ook gelijk kunt indienen bij je zorgverzekering. 

Behandeling

Consult 15 minuten
Consult 30 minuten
Consult 45 minuten
Consult 60 minuten
Consult 75 minuten
Consult 90 minuten

 

Diagnostiek

€ 50,13
€ 85,48
€ 121,47
€ 144,27
€ 177,62
€ 216,92

Consult 15 minuten
Consult 30 minuten
Consult 45 minuten
Consult 60 minuten
Consult 75 minuten
Consult 90 minuten

 

€ 61,67
€ 102,21
€ 142,91
€ 164,04
€ 199,93
€ 245,02