Praktisch

Tarieven en betaling

Vergoede zorg / BGGZ

Voor trajecten die onder de basisverzekering vallen – en waarvoor je een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk is – geldt dat je kan declareren na afronding van het traject. Dit betekent dat je eerst zelf wekelijks de nota’s betaalt. Dezelfde tarieven zoals verderop weergegeven zijn dan van toepassing, maar na afronding krijg je een groot deel of alles – na aftrek van het eigen risico – terug van je zorgverzekering.

De uiteindelijke vergoeding verschilt qua hoogte per zorgverzekeraar en hangt af van je polis. Het makkelijkste is om óf je polis door te nemen, óf zelf contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te achterhalen wat de hoogte van de vergoeding is. Na afronding van ons traject sturen wij je een eindnota, deze kan je pas indienen bij de zorgverzekering.

We hanteren voor particulieren de vastgestelde maximatarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de Generalistische Basis GGZ. Voor coaching, loopbaanbegeleiding en bepaalde trainingen gelden andere tarieven. 

Arbeid & Gezondheid

Een groot deel van de trajecten die we doen, worden betaald door de werkgever. Zo nodig kunnen wij daarin bemiddelen. ZZP’er? Dan betaal je het particuliere tarief.

 

Tarieven

Consult 45 minuten
Consult 60 minuten
Consult 90 minuten

€ 100,-
€ 125,-
€ 180,-

(Deze tarieven zijn inclusief een kwartier verslaglegging/voorbereiding/administratie)

Als de gesprekstijd na de intakefase uitloopt (vanaf 10-15 minuten), wordt deze extra tijd in rekening gebracht. Voor afspraken buiten kantoortijden (na 18.00 uur) geldt een toeslag van 20% bovenop de normale tarieven.

Zakelijk

Uurtarief

€ 150,00

N.B.: We zijn vrijgesteld van btw, omdat de dienstverlening is gericht op het verminderen of genezen van psychische klachten.