Praktisch

Tarieven en betaling

Arbeid & Gezondheid

Werkgevers betalen veel van de werkgerelateerde trajecten die wij doen. Als je klachten deels door factoren op het werk veroorzaakt worden, geldt dit al. Zo nodig kunnen wij daarin bemiddelen. In het geval van coaching kan het vaak bekostigd worden vanuit je persoonsgebonden budget of opleidingsbudget. Bij ziekteverzuim (door bijvoorbeeld burn-out klachten) wordt het vaak vanuit de verzekering van je werkgever vergoed. Na de intake hebben we, indien nodig, contact met je bedrijfsarts voor overleg en sturen we de offerte rechtstreeks naar je leidinggevende, HR manager of case manager. Wij delen nooit informatie zonder jouw akkoord, dus gaat de offerte altijd eerst langs jou. Dan ben je ook goed op de hoogte van de inhoud van het voorstel. 

De intakefase beslaat vaak 2 sessies, afhankelijk van je reden van aanmelding. 

Betaal je het liever zelf?
Dat kan natuurlijk ook. Dan bepalen we tijdens de intake samen hoeveel sessies we ongeveer gaan doen, dit is altijd maatwerk. Je krijgt dan maandelijks een factuur gestuurd van de sessies die hebben plaatsgevonden. 

 

Tarieven zelfbetalers

Consult 45 minuten
Consult 60 minuten

Consult 75 minuten
Consult 90 minuten

Diagnostiek

€ 115,-
€ 140,-

€ 160,-
€ 180,-

€  60,-

(Deze tarieven zijn inclusief een kwartier verslaglegging/voorbereiding/administratie)

Als de gesprekstijd na de intakefase uitloopt (vanaf 10-15 minuten), wordt deze extra tijd in rekening gebracht. Voor afspraken buiten kantoortijden (na 18.00 uur) geldt een toeslag van 20% bovenop de normale tarieven.

Als je om welke reden dan ook een afspraak af moet zeggen, willen we je vragen dit uiterlijk 48 uur van tevoren te doen, telefonisch of per e-mail op het mailadres van je behandelaar. Zeg je later dan 24 uur van tevoren af, dan wordt het gesprek in rekening gebracht. Dit geldt ook bij zakelijke trajecten.

Zakelijk tarief

Uurtarief

€ 150,-

N.B.: We zijn vrijgesteld van btw, omdat de dienstverlening is gericht op het verminderen of genezen van psychische klachten.

Regels vergoede zorg / BGGZ

Wij nemen maar beperkt mensen aan binnen de basis GGZ. 

Voor trajecten die onder de basisverzekering vallen – en waarvoor een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk is – geldt dat je maandelijks declaraties krijgt die je kan indienen bij je zorgverzekeraar én aan ons betaalt. Jij bent dus als het ware de tussenpersoon, omdat wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars. Wanneer wordt uitgekeerd én de hoogte van de vergoeding verschilt qua hoogte per zorgverzekeraar en hangt ook af van je polis. Het makkelijkste is om je polis door te nemen, óf zelf contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te achterhalen wat de hoogte van de vergoeding is, van een traject binnen de basis GGZ, bij een niet gecontracteerde praktijk. Meestal vergoeden verzekeraars zo’n 70 à 75% van de nota. Houdt er dus rekening mee dat vaak geldt dat je – naast het eigen risico – ook een eigen bijdrage moet betalen. 

 Dezelfde tarieven zoals verderop weergegeven zijn van toepassing. Maandelijks krijg je hierover dus een deel of alles vergoed – na aftrek van het eigen risico –, door je zorgverzekering.

We hanteren voor particulieren de vastgestelde maximatarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de Generalistische Basis GGZ. Voor coaching, loopbaanbegeleiding en bepaalde trainingen gelden andere tarieven.

 

Voor trajecten die onder de basisverzekering vallen – en waarvoor je een verwijsbrief van de huisarts nodig hebt – geldt dat je een nota krijgt die je kan indienen bij je zorgverzekeraar én aan ons betaalt. Jij bent dus als het ware de tussenpersoon, omdat wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars. Wanneer wordt uitgekeerd én de hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en hangt ook af van je polis. Het makkelijkste is om bij je zorgverzekeraar te informeren wat de hoogte van de vergoeding is bij een traject binnen de basis GGZ, bij een niet gecontracteerde praktijk. Meestal vergoeden verzekeraars zo’n 70 à 75% van de nota na aftrek van het eigen risico. Houd er dus rekening mee dat vaak geldt dat je – naast het eigen risico – ook een eigen bijdrage moet betalen. Per 2024 worden veel polissen weer uitgekleed, dus controleer dit goed. 

 

Tarieven vergoede zorg

Behandeling

Consult 15 minuten
Consult 30 minuten
Consult 45 minuten
Consult 60 minuten
Consult 75 minuten
Consult 90 minuten

 

Diagnostiek

€ 53,16
€ 90,50
€ 128,55
€ 152,74
€ 187,99
€ 229,65

Consult 15 minuten
Consult 30 minuten
Consult 45 minuten
Consult 60 minuten
Consult 75 minuten
Consult 90 minuten

 

€ 65,16
€ 108,03
€ 151,08
€ 173,53
€ 211,41
€ 259,21