Praktisch

Hoe we werken

Intakefase

Een intakefase bestaat in het algemeen uit twee gesprekken van een uur, waarbij meestal een aantal vragenlijsten wordt gebruikt: NVM (korte persoonlijkheidslijst), UCL (stresshantering), Schaal voor Persoonlijke Autonomie (SPA) en eventueel de SCL-90 (klachtenlijst). Voor deze diagnostiek brengen we €60,- in rekening. Op basis van de verkregen informatie tijdens de intakefase maken we een plan voor de begeleiding of behandeling, dat we aan het eind van het tweede intakegesprek samen bespreken. Dit behandelplan ondertekenen zowel jij als cliënt, als je behandelaar. 

Veel werkgevers zijn bereid om te investeren in jou, en dus de werkgerelateerde trajecten voor hun rekening te nemen. 
Voor deze zakelijke trajecten wordt dit plan in een voorstel uitgewerkt en na jouw akkoord aan je werkgever, de bedrijfsarts of (HR-)manager gestuurd.

Duur van een gesprek

Het intakegesprek duurt een uur. De gesprekken daarna duren 45 minuten, maar er kan ook meer tijd voor worden uitgetrokken. Hier maken we van te voren een afspraak over. Per consult geldt 15 minuten voorbereiding en administratie (eventueel overleg huisarts/bedrijfsarts): dit is al bij het uurtarief inbegrepen en noemen wij de indirecte tijd.

Bij loopbaanbegeleiding en coaching duurt een regulier gesprek een uur, maar ook daar kan gekozen worden voor 1,25 of 1,5 uur. Dit hangt af van doel en opzet van de gesprekken en je eigen voorkeur.

In verband met je eigen privacy en de privacy en concentratie van anderen vragen we je op tijd te komen; niet te laat maar ook niet veel te vroeg.

Tarieven

Tarieven en betaling

Voor trajecten die onder de basisverzekering vallen – en waarvoor een verwijsbrief van de huisarts dus noodzakelijk is – geldt dat je kan declareren na afronding van het traject. Dit betekent dat je eerst zelf wekelijks de nota’s betaalt. Dezelfde tarieven zoals verderop weergegeven zijn dan van toepassing, maar na afronding krijg je een groot deel of alles – na aftrek van het eigen risico – terug van je zorgverzekering.

De uiteindelijke vergoeding verschilt qua hoogte per zorgverzekeraar en hangt af van je polis. Het makkelijkste is om zelf contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te achterhalen wat de hoogte van de vergoeding is. Na afronding van ons traject sturen wij je een eindnota, deze kan je indienen bij de zorgverzekering.

Algemene regels

We werken volgens de beroepscode van het NIP. Hieronder vatten we samen wat daarin de voor jou belangrijkste punten zijn:

Contact

Telefonisch kennismaken? Laat hieronder je gegevens achter, we bellen je zo snel mogelijk.

Postadres:

Praktijkadres Saskia de Bel

Praktijkadres Suzanne van der Wees