Praktisch

Hoe we werken

Intakefase

Een intakefase bestaat in het algemeen uit twee gesprekken van een uur, waarbij meestal een aantal vragenlijsten wordt gebruikt: NKPV (korte persoonlijkheidslijst), UCL (stresshantering), Schaal voor Persoonlijke Autonomie (SPA) en eventueel de SCL-90 (klachtenlijst). Voor deze diagnostiek brengen we €60,- in rekening. Op basis van de verkregen informatie tijdens de intakefase maken we een plan voor de begeleiding of behandeling, dat we aan het eind van het tweede intakegesprek samen bespreken. 

Veel werkgevers zijn bereid om te investeren in jou, en dus de werkgerelateerde trajecten voor hun rekening te nemen. 
Voor deze zakelijke trajecten wordt dit plan in een voorstel uitgewerkt en na jouw akkoord aan je werkgever, de bedrijfsarts of (HR-)manager gestuurd. Dit geldt alleen als jij hier ook toestemming voor geeft, anders maken we alleen een offerte.

Duur van een gesprek

Het intakegesprek duurt een uur. De gesprekken daarna duren 45 minuten, maar er kan ook meer tijd voor worden uitgetrokken. Hier maken we van te voren een afspraak over. Per consult geldt 15 minuten voorbereiding en administratie (eventueel overleg huisarts/bedrijfsarts): dit is al bij het uurtarief inbegrepen.

Bij loopbaanbegeleiding en coaching duurt een regulier gesprek een uur, maar ook daar kan gekozen worden voor 1,25 of 1,5 uur. Dit hangt af van doel en opzet van de gesprekken en je eigen voorkeur.

In verband met je eigen privacy en de privacy en concentratie van anderen vragen we je op tijd te komen; niet te laat maar ook niet veel te vroeg.

Tarieven

Tarieven en betaling

Voor trajecten die onder de basisverzekering vallen – en waarvoor je een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk is – geldt dat je maandelijks declaraties krijgt die je kan indienen bij je zorgverzekeraar én aan ons betaalt. Jij bent dus als het ware de tussenpersoon, omdat wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars. Wanneer wordt uitgekeerd én de hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en hangt ook af van je polis. Het makkelijkste is om óf je polis door te nemen, óf zelf contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te achterhalen wat de hoogte van de vergoeding is, bij een traject binnen de basis GGZ, bij een niet gecontracteerde praktijk. Meestal vergoeden verzekeraars zo’n 70 à 75% van de nota. Houdt er dus rekening mee dat vaak geldt dat je – naast het eigen risico – ook een eigen bijdrage moet betalen. 

Onder de button ’tarieven’ kun je zien welke tarieven we hanteren. Maandelijks krijg je hierover dus een deel of alles vergoed – na aftrek van het eigen risico – van je zorgverzekering.

Zijn je klachten (groten)deels werkgerelateerd? Dan is de werkgever in veel gevallen bereid de kosten voor hun rekening te nemen.

Algemene regels

We werken volgens de beroepscode van het NIP. Hieronder vatten we samen wat daarin de voor jou belangrijkste punten zijn:

Contact

Telefonisch kennismaken? Laat hieronder je gegevens achter, we bellen je zo snel mogelijk.

Postadres:

Praktijkadres Saskia de Bel

Praktijkadres Suzanne van der Wees