Praktisch

Hoe we werken

Intakefase

Een intakefase bestaat in het algemeen uit twee gesprekken van een uur, waarbij meestal een aantal vragenlijsten wordt gebruikt: NVM (korte persoonlijkheidslijst), UCL (stresshantering), Schaal voor Persoonlijke Autonomie (SPA) en eventueel de SCL-90 (klachtenlijst). Voor deze diagnostiek brengen we €60,- in rekening. Op basis van de verkregen informatie tijdens de intakefase maken we een plan voor de begeleiding of behandeling, dat we aan het eind van het tweede intakegesprek samen bespreken. Dit behandelplan ondertekenen zowel jij als cliënt, als je behandelaar. 

Voor zakelijke trajecten wordt dit plan in een voorstel uitgewerkt en na jouw akkoord aan je werkgever, de bedrijfsarts of (HR-)manager gestuurd.

Duur van een gesprek

Een regulier gesprek duurt 45 minuten, maar er kan ook meer tijd voor worden uitgetrokken. Hier maken we van te voren een afspraak over. Per consult geldt ook 15 minuten voorbereiding en administratie (en soms overleg huisarts/bedrijfsarts), maar dit is al bij het uurtarief inbegrepen. Bij loopbaanbegeleiding en coaching duurt een regulier gesprek een uur, maar ook daar kan gekozen worden voor 1,25 of 1,5 uur. Dit hangt af van doel en opzet van de gesprekken en je eigen voorkeur.

In verband met je eigen privacy en de privacy en concentratie van anderen vragen we je op tijd te komen; niet te laat maar ook niet veel te vroeg.

Tarieven en betaling

Een groot deel van de trajecten die we doen, worden betaald door de werkgever. Zo nodig kunnen wij daarin bemiddelen. ZZP’er? Dan betaal je het particuliere tarief. Wil, of moet je het zelf betalen? Als je klachten niet uitsluitend werkgerelateerd zijn, valt het onder de Basis GGZ en wordt een deel van de eindnota – na aftrek van eigen risico – vergoed. Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor vergoeding geheel bij jezelf ligt. Het is het beste om zelf contact op te nemen met je zorgverzekaar om te achterhalen wat de hoogte van de vergoeding is. Je kan pas declareren na afronding van het traject, en dus betaal je eerst zelf wekelijks de nota’s. Om te kunnen declareren heb je van te voren een verwijzing van je huisarts naar de Basis GGZ nodig.

Algemene regels

We werken volgens de beroepscode van het NIP. Hieronder vatten we samen wat daarin de voor jou belangrijkste punten zijn:

Contact

In verband met het beschermen van privacygevoelige gegevens willen we je vragen je naam, telefoonnummer en mailadres achter te laten, dan bellen wij je zo snel mogelijk terug

Postadres:

Praktijkadres Saskia de Bel:

Praktijkadres Suzanne van der Wees: