Evenwichtskunst

Omdat het een hele kunst is om in balans te blijven in deze tijd waar er een overvloed aan prikkels is. Wat is er nodig voor balans? Stabiliteit en kunnen bijsturen op de vroege signalen die aangeven dat er grenzen zijn.

Daarvoor is de behendigheid om te kunnen gaan met veranderende omstandigheden een groot goed, en die flexibiliteit vergt vaak nog het aansterken van onder andere de stressvaardigheden. Hierbij gaat het om dagelijks functioneren van je werknemers, hoe kunnen zij inspelen op wat er om hen heen gebeurt en daar de regie over kunnen nemen. Dit is een samenspel tussen je organisatie en je werknemers.

Om de kunst van het evenwicht te verstaan, is het allereerst belangrijk te weten wat er allemaal gebeurt in ons lichaam tijdens stress (beluister onze podcast over stress), omdat dit van grote invloed is op het vermogen om te kunnen gaan met alle prikkels die op ons af komen – en daar op te kunnen sturen. Dit vergt zelfkennis en -bewustzijn, maar ook een scala aan vaardigheden. Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van je werknemers én dus de gezondheid van je organisatie.

Ons uitgangspunt is: het versterken van de eigen regie door het vergroten van kennis, zelfbewustzijn en vaardigheden. Mensen stimuleren zelf aan de slag te gaan. Dat noemen we Evenwichtskunst. Hieraan ten grondslag ligt integrale vitaliteit, waarbij het gaat om:

  1. Fysieke vitaliteit (leefstijl: voeding, beweging en slaap-waakritme)
  2. Mentale vitaliteit (persoonlijke autonomie en betekenisgeving)
  3. Balans tussen ontspanning en inspanning, en genieten