Vitaliteitscoaching | De Bel & Co Psychologen Den Haag

VitaliteitsCoaching & Work-life balance coaching

Voor wie?

Voor veel verschillende mensen is coaching op een gegeven moment in het leven zinvol. Bijvoorbeeld wanneer:

  • Je behoefte hebt een spiegel voorgehouden te krijgen
  • Je effectiever in werk wil communiceren en/of functioneren
  • Je verder wilt ontwikkelen in werk of privé
  • Je iets wil veranderen aan de manier waarop je werk met zorgtaken combineert (werk-privé balans)
  • Als APK’tje: zit ik nog op de goede weg, heb ik nog wat ingrediënten nodig? Of andere vragen waarover je wilt sparren.

Coaching is ook zeer geschikt voor leidinggevenden die hun vaardigheden willen ontwikkelen of versterken, die tegen veranderende situaties op de werkvloer aanlopen, die veel inspanning moeten leveren om met een werknemer door één deur te kunnen, mogelijke conflicten op werk, of voor managers die het nog ontbreekt aan ervaring in de functie. 

En nu we toch op de Engelse tour zijn, willen we nog even speciale aandacht geven aan een van onze specialismen: coaching voor werkende ouders, ofwel coaching gericht op de ‘work-life balance’. En dan in de prachtige Nederlandse taal: werk-privé balans. Vooral de taakverdeling thuis en het combineren van alle rollen en taken, is jarenlang onderwerp van onderzoek geweest van Saskia de Bel. In haar boek ‘Samen uit, samen thuis’ geeft ze hoger opgeleide ouders hét recept om meer balans te creëren en de taken gelijkwaardiger te verdelen. Kortom: Saskia de Bel is expert op het gebied van gelijkwaardigheid in werk-zorgverdeling. 

Opzet

Coaching is geworteld in de positieve psychologie en daarom past het heel goed bij onze manier van werken: het is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in veranderingsmogelijkheden. Het is in principe geen begeleidingsvorm die erop gericht is mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen, maar we merken dat coaching als term steeds meer voor allerlei vormen van begeleiding gebruikt wordt. Veel mensen praten ook over ons als ‘hun coach’.

Een aantal dingen onderscheidt coaching wat ons betreft nog steeds van andere vormen van begeleiding: het begint met een duidelijk doel of vraag voor persoonlijke ontwikkeling, het heeft een van tevoren afgesproken aantal gesprekken en er wordt voornamelijk gewerkt met concrete praktijksituaties.

Werkwijze

Coaching is een dus een gestructureerde vorm van begeleiding, met een duidelijke start en afronding. De intake is – na een telefonische kennismaking – de start. Tijdens het intakegesprek wordt de huidige werksituatie, achtergrond en aanleiding voor coaching besproken. Hierna wordt een aantal vragenlijsten gebruikt om persoonlijkheid, stresshantering, communicatiepatronen en persoonlijke autonomie in kaart te brengen. De resultaten hiervan worden tijdens het adviesgesprek besproken. Op basis van de verkregen inzichten wordt een ontwikkelingsplan bepaald met daarin de specifieke leerdoelen.

Tijdens de coachingsessies die daarna volgen, bespreken we door jou ingebrachte praktijksituaties uit werk en privéleven. Door deze gedetailleerd te beschrijven en analyseren krijg je veel inzicht in je eigen functioneren, en daarmee gedrag, stresshantering, communicatie en gedachtepatronen. Op basis daarvan onderzoeken we wat je verder wilt en kunt ontwikkelen en hoe je dat concreet kunt gaan aanpakken. Aan het eind van elke sessie bepalen we concrete, haalbare acties. We geven je daarbij veel praktische handvatten die je gelijk kunt toepassen.  

Tijdens de coaching wordt gebruik gemaakt van diverse gesprekstechnieken, opdrachten en gerichte training van vaardigheden. 

Het laatste gesprek is bedoeld als afronding en evaluatie. Dit gesprek vindt meestal na circa 6 weken na de laatste coaching sessie plaats.

Kosten

Net zoals bij reïntegratiebegeleiding en een burn-out behandeling, geldt dat de werkgever vaak bereid is te betalen. Ben je ZZP’er? Dan kan je het zakelijk aftrekken, en betaal je het particuliere tarief. Hier vindt je onze tarieven.