Assertiviteitstraining

Voor wie?

Heb je moeite met je grenzen aangeven, omdat je bijvoorbeeld de ander niet teleur wilt stellen, niet tot last willen zijn of omdat je bang bent wat de ander wel niet van je zal vinden? Of schiet je juist te ver door en dender je als een bulldozer over anderen heen? 

Dan kan een assertiviteitstraining jou wat brengen. 

Doel

Assertiviteitstraining is heel geschikt om:

_ Zelfbewustzijn en zelfkennis te vergroten

_ Beter in staat te zijn tot het oplossen van problemen

_ Beter te communiceren (ook naar jezelf toe)

_ Je grenzen leren te bewaken

_ Meer controle over je stressniveau te hebben

_ Te winnen aan zelfvertrouwen en minder gevoelig te zijn voor (de mening van) anderen.

Wij noemen dat persoonlijke autonomie, wat gaat over de vaardigheden van mensen om zelf de regie over hun leven te kunnen nemen. Hierbij gaat het over de balans tussen zelfstandig handelen en sociale gevoeligheid. Autonomie, ofwel zelfsturing, is een basisconditie voor mensen, en het versterken van je autonomie heeft dan ook invloed op je algehele kwaliteit van leven en gezondheid.

Door je persoonlijke autonomie te vergroten, en daarmee je assertiviteit, ben je ook beter in staat een voor jou prettige werk-privébalans te creëren, doordat je meer voor jezelf kan opkomen en de voor jou beste keuzes kan maken. Zowel in werk en loopbaan, als privé. Het gaat hierbij eigenlijk om de vaardigheden en inzichten die je naast je vak- of beroepskennis nodig hebt om optimaal te functioneren. Werken is tegenwoordig immers topsport en in balans blijven een hele kunst.