Loopbaanbegeleiding | De Bel & Co Psychologen

Loopbaanbegeleiding

Voor wie?

Wil je meer zicht op je kwaliteiten, drijfveren en waarden? Merk je dat je vastloopt in werk? Dan is loopbaanbegeleiding wat voor jou. We bieden naast loopbaanbegeleiding ook het Career Story Interview (CSI): een korte en krachtige biografische methode om te reflecteren op wie je bent en wat je drijfveren zijn. Je leest er meer over onderaan de pagina. 

Ook is loopbaanbegeleiding heel geschikt als je stappen wilt zetten in werk, en wanneer je:

  • Het gevoel hebt dat jij je capaciteiten te weinig in je werk kwijt kunt
  • Meer bezieling in je werk wilt ervaren
  • Van baan moet of wilt veranderen, of momenteel geen baan hebt
  • Dreigt vast te lopen in je huidige werk
  • Als je meer balans tussen je werk en privéleven wilt
  • Je van een burn-out of iets anders hersteld bent en toe bent aan bezinning op je loopbaan

Doel

De doelstelling van loopbaanbegeleiding is het verkrijgen van meer inzicht in persoonlijke kwaliteiten, drijfveren, waarden, interesses, ambities en ontwikkelingsmogelijkheden. Daarmee krijg je duidelijk waar je nu staat en wat goed bij je past, en kun je vervolgens concrete stappen in je loopbaan bepalen.

 

Door individuele gesprekken over je loopbaan en levensloop tot nu toe krijg je meer inzicht in je huidige functioneren. Door de gesprekken en opdrachten word je in staat gesteld je te bezinnen op je eigen wensen, mogelijkheden en kwaliteiten. Daardoor is het mogelijk een visie op je loopbaan en levensloop te ontwikkelen, en koers te kiezen voor de toekomst. De persoonlijke begeleiding draagt bij aan een bewuster functioneren en maakt het makkelijker om concrete stappen in je leven en werken te maken.

 

Aanpak

Tijdens het intakegesprek bespreken we de huidige situatie, doelen en wensen, waarna we gezamenlijk bepalen uit welke onderdelen de loopbaanbegeleiding zal bestaan. Daarna gaan we van start met (meestal) tweewekelijkse sessies van 1 uur. Zo nodig kunnen die uitgebreid worden naar 1,5 uur.

Door individuele gesprekken over je loopbaan en levensloop tot nu toe krijg je meer inzicht in je huidige functioneren en de rode draad in je leven en loopbaan. Door opdrachten en de analyse daarvan bezin je je op je eigen drijfveren, waarden, wensen, mogelijkheden en kwaliteiten. De persoonlijke begeleiding draagt bij aan een bewuster functioneren en maakt het makkelijker om concrete stappen in je leven en werk te maken. Daarbij maken we gebruik van diverse methoden en instrumenten, en vaak ook een aantal loopbaantests om de verkregen inzichten aan te vullen en te toetsen.

 

Je kunt ook kiezen voor een hele andere, bijzondere aanpak: het Career Story Interview (CSI). Na een korte intake bespreken we tijdens een gesprek van 1,5 uur vijf vragen, die van toen naar nu en vice versa gaan. Dit intensieve gesprek wordt door ons omgewerkt tot een ‘levensportret’ dat jouw antwoorden op een unieke manier aan elkaar verbindt tot een eigen verhaal. Je gaat (her)ontdekken waar jouw kracht zit en wat je belangrijk vindt in je loopbaan. Je ziet wat jouw ontwikkelingsweg is en bent in staat een nieuw perspectief te creëren. De essentie van deze narratieve coaching: kort, kernachtig en bijzonder. Onderaan kan je hier meer over lezen als je wilt. 

 

Bouwstenen

Wat de situatie ook is, we bieden voor iedereen die toe is aan een nieuwe stap in zijn/haar loopbaan diverse maatwerktrajecten aan, van kort tot uitgebreid. De volgende thema’s kunnen daarbij aan bod komen: 1) biografie (levensloop en loopbaan tot nu toe) 2) energieboekhouding 3) persoonlijke stijl en drijfveren 4) werkwaarden en teamrollen 5) ambities en toekomstvisie 6) persoonlijk beroepsprofiel. Deze thema’s vormen de bouwstenen waarmee je je eigen loopbaanplan gaat maken, dat tijdens de integratiesessie wordt besproken. Tijdens deze sessie wordt ook een aantal mogelijke scenario’s voor een volgende stap in je loopbaan besproken.

Als je toch nog wat begeleiding wilt bij je arbeidsmarktverkenning, netwerken of sollicitatie, kun je kiezen voor een of meer vervolgsessies. Meestal is de frequentie hiervan lager, tussen de 4-6 weken.

Career Story Interview | De Bel & Co Psychologen

Met name geschikt als je te maken hebt met een breuk of dilemma in je loopbaan, je het niet naar je zin hebt op je werk; last hebt van een blokkade of niet weet welke kant je op wilt. Als je wilt reflecteren op wie je bent en wat je drijfveren zijn, en voelt voor een korte en krachtige (biografische) methode. 

 

Je levensverhaal als inspiratiebron. Het Career Story Interview is een methode in loopbaanbegeleiding die goed aansluit op de huidige turbulentie in loopbanen en werk. In het Career Story Interview vatten we je loopbaan en leven tot nu toe op als een verhaal. Het verhaal maak jij: je bent tegelijk hoofdpersoon en auteur. Aan de hand van de biografische vragen ga je na hoe je verhaal toe nu toe gegaan is. Je gaat (her)ontdekken waar jouw kracht zit en wat je belangrijk vindt in je loopbaan. Je ziet wat jouw ontwikkelingsweg is en bent in staat een nieuw perspectief te creëren. De essentie van deze narratieve coaching: kort, kernachtig en bijzonder. 

Het Career Story Interview is ontwikkeld door Mark L. Savickas, hoogleraar Gedragswetenschappen en wereldwijd een van de belangrijkste denkers op het gebied van loopbaanontwikkeling. In zijn visie draait het om biographicy: het vermogen om nieuwe en verwarrende ervaringen te integreren in de eigen biografie. Werk is een manier om verder te komen met het eigen levensthema. Dit thema stoelt op de preoccupatie die – verwant aan de visie van Adler en Jung – in de jeugd ontstaat door confronterende ervaringen. De preoccupatie is een belangrijke drijfveer: het draait om ‘actief leren beheersen’ waar we ‘passief aan lijden’.

 

Opzet. Het traject omvat 3 gesprekken van in totaal 3 uur. In het eerste telefonische intakegesprek (0,5 uur) bespreken we je loopbaanvraag en stemmen we af. In het tweede gesprek (1,5 uur) vertel je over jezelf. In dat gesprek wordt helder wat je drijft, waar dat vandaan komt en wat je eigenlijk wilt. We schakelen tussen vroeger en nu, en zien samenhang en verbindingen. Na het tweede gesprek ontvang je een ‘levensportret’ dat schildert waar je vertrok, hoe je je ontwikkelt en waarnaar je onderweg bent. In het laatste gesprek (1 uur) maak je concrete plannen: wat je gaat doen met de inzichten en aanknopingspunten. 

Na afloop van de coaching is je perspectief verhelderd en ken je je persoonlijke geluksformule. Je hebt duidelijk gekregen welke concrete stappen je kunt gaan zetten. 

Het CSI staat op zichzelf, maar kan ook onderdeel zijn van een groter begeleidingstraject. 

 

Kosten. De kosten voor het CSI-traject bedragen €750,- excl. btw voor werkgevers. Voor particulieren bedraagt het tarief €575,- (€527,50 als het onderdeel uitmaakt van een langer traject).