Burn-out behandeling

Burn-out behandeling

Je hebt een burn-out, wat nu? Neem de tijd en aandacht voor jezelf en laat je begeleiden naar herstel en (hernieuwde) energie. 

Voor wie?

Voel je je (geestelijk) uitgeput of opgebrand? Merk je dat je een kort lontje hebt? Of wil je juist helemaal niks meer doen en het liefste de hele dag uitrusten of je terugtrekken? Vaak kunnen mensen ook geen enthousiasme meer opbrengen (voor hun werk) en voelen ze weerzin. Daarnaast is er bijna altijd sprake van aandachts- en concentratieverlies, en slaapklachten. Mensen met een burn-out ervaren ook vaak allerlei lichamelijke klachten. Merk jij dat je ‘vage’ klachten hebt of dat je jezelf niet meer bent? Heb je langdurig stress ervaren? Dan zou je weleens een burn-out, of overspannenheid, kunnen hebben. Loop er vooral niet te lang mee door, omdat je denkt dat het wel meevalt, het vanzelf wegtrekt of dat je je aanstelt. 

Je wil nu misschien wel niks liever dan een hele tijd op een mooie en rustige plek vertoeven, en dat is ook zeker niet verkeerd. Voldoende rust en van mooie dingen genieten (zoveel als je kunt) is essentieel voor het herstel van een burn-out. Daarnaast is het ook belangrijk om je actief in te zetten voor je herstel, o.a. door de patronen aan te pakken die het in de hand hebben gewerkt. Naast de invloed van de omgeving, spelen natuurlijk ook de persoonlijkheid (bv. perfectionistisch ingesteld) en vaardigheden een rol.

Bij een burn-out geldt: hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Nog een reden om het aan te pakken: de meeste werkgevers zijn bereid de behandeling te vergoeden. Bij een burn-out behandeling hoort vrijwel altijd reïntegratiebegeleiding.

Wij zijn beiden deskundig in het behandelen van een burn-out, dat is (deels) waar het vak arbeid- en gezondheidspsycholoog om draait: mensen gezond in werken houden of begeleiden naar gezond in werk terugkeren. 

Tekenend voor deze tijd

Het is namelijk zeker geen ‘hype’, dat je dit woord nu zo vaak hoort vallen. Het is een breder, sociaal-maatschappelijk probleem, a sign of the times. Burn-outs zijn mede zo veelvoorkomend omdat veel mensen het tempo, de hoeveelheid prikkels en de eisen (die we aan onszelf stellen of die aan ons worden gesteld) eigenlijk niet goed kunnen hebben. Maar, er spelen nog meer factoren mee: wat het allemaal in de hand heeft gewerkt, brengen we tijdens de start van de begeleiding in kaart.

Een overspannenheid of burn-out is in ieder geval vaak het resultaat van langere periodes van veel spanning, wanneer het niet lukt met die spanning om te gaan en er te weinig tijd voor ontspanning wordt vrijgemaakt. De belangrijkste verschillen tussen een overspannenheid en burn-out zijn de mate van uitputting en daarmee de duur van het herstel. Van overspannen zijn herstellen mensen in de regel relatief snel. Bij een burn-out duurt het herstel langer en gaat dit gepaard met het maken van (grote) veranderingen. 

Aanpak overspannenheid

Het lukt mensen vaak zelf om van een overspannenheid te herstellen, door een korte periode rust te nemen en de focus op ontspanning te leggen. Zeker als de leidinggevende ondersteunend is. Toch kan het helpen om hier korte professionele begeleiding bij te krijgen. Zo worden patronen aangepakt om ervoor te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Hierbij ligt de focus op het herkennen van (lichamelijke) signalen en het herkennen en bewaken van je grenzen. Dit allemaal om jouw balans tussen inspanning en ontspanning te (her)ontdekken. 

Aanpak burn-out

Bij een burn-out is begeleiding door een professional van groot belang, omdat het op echt bestendige wijze herstellen van je burn-out niet alleen lukt. Bij het krijgen van goede begeleiding herstel je sneller en duurzamer, vooral als de begeleiding op een integrale manier wordt aangepakt: 

  • Fysiek (leefstijl, lichamelijke conditie en energie verbeteren)
  • Mentaal (inzicht in patronen, hanteren van grenzen en energiemanagement)
  • Geestelijk (zingeving, waar krijg je energie van, wat zijn je drijfveren en waarden)
  • Context (werkomstandigheden, invulling takenpakket/rol, opbouw reïntegratie, rol bedrijfsarts/HR/leidinggevende)


We passen deze integrale aanpak al jaren met succes toe en stimuleren mensen in het zoeken van aanvullende lichaamsgerichte behandelingen om daarmee zo voorspoedig mogelijk te kunnen herstellen. Denk bijvoorbeeld aan fysio- en manuele therapie, haptonomie, yoga, pilates, mesologie, homeopathie, orthomoleculaire therapie, acupunctuur enz.

De burn-out behandeling bestaat uit een combinatie van cognitieve gedragstherapie, ontspanning- en stressreductietraining en reïntegratiebegeleiding. Van inzicht in de patronen die tot de burn-out hebben geleid tot aan het maken van veranderingen om de regie over je leven terug te krijgen. De crisis van de burn-out kan je heel veel goeds bieden: een moment van herbezinning op wat voldoening geeft, een herijking van je loopbaan en privéleven en op een hernieuwde en vitale manier door het leven gaan. Dit zal in het begin natuurlijk vaak niet zo voelen, dan zit je er gewoon doorheen. 

Invulling burn-out behandeling

Vaak bestaat een burn-outbehandeling uit vijftien gesprekken van drie kwartier tot een uur. Bij mildere klachten kan volstaan worden met minder gesprekken, bij een overstap naar een andere functie/organisatie komen er meestal nog 3-5 gesprekken bij.

In de intake worden alle factoren die tot de huidige klachten en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid hebben geleid, goed in kaart gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, die tijdens het tweede gesprek (ook wel analysegesprek genoemd) worden besproken. Na deze intake- en analysefase wordt overlegd met de bedrijfsarts, waarna een voorstel voor behandeling naar de werkgever wordt gestuurd. Hierbij hoort vrijwel altijd reïntegratiebegeleiding.

Onze behandeling van burn-out is gebaseerd op een evidence based programma voor burn-out. In het begin betekent dit dat aandacht gericht is op het verbeteren van de leefstijl (voeding, beweging en slaap-waakritme) en dagstructuur om daarmee van de klachten te verminderen. Vervolgens begeleiden we bij het heel gradueel opbouwen van de werkhervatting op arbeidstherapeutische basis en het aanpakken van patronen die de burn-out in de hand hebben gewerkt. Het vergroten van het zelfinzicht en ontwikkelen van (stress)vaardigheden vormt hierbij een essentieel onderdeel. Daarop volgt de fase van opbouw naar volledige werkhervatting binnen en soms buiten de eigen organisatie. Hierbij is altijd sprake van verandering: in de manier waarop je in je werk staat, maar wellicht ook van takenpakket, baan of functie. Veel burn-out trajecten bevatten daarom een aantal loopbaangesprekken gericht op het formuleren van een toekomstvisie en loopbaanperspectief. Indien nodig, worden hierbij loopbaantests gebruikt.

 

Wij hebben een actieve rol in het reïntegratieproces. Zo adviseren we bij het maken van een reïntegratieplan en overleggen we met de bedrijfsarts en indien nodig, met de personeelsfunctionaris. Bespreking van de reïntegratie in een driegesprek met werkgever en cliënt is soms onderdeel van deze begeleiding. In voorkomende gevallen adviseren we bij een aangepast takenpakket, of andere passende functie.