Assertiviteitstraining

Assertiviteitstraining

Ruimte voor jezelf en de ander

Als mensen assertiever willen worden, bedoelen ze vaak dat ze steviger in hun schoenen willen staan. Assertiviteit betekent oorspronkelijk ‘aan zich verbinden’,’toekennen, aanspraak maken op’. Wat dan weer eigenlijk betekent dat iemand de eigen mening verkondigt en zelfverzekerd is – maar dan wel wat meer in de trant van ‘eisen’. Dat is nu juist niet wat er tegenwoordig mee bedoelt wordt! Nu is de gangbare betekenis dat mensen die assertief zijn, in staat zijn voor zichzelf op te komen. Daar hoort uiteraard een bepaalde mate van zelfverzekerdheid bij en dus ook je mening durven te uiten. Assertief zijn gaat dus voor een belangrijk deel over respectvolle communicatie, ook die naar jezelf toe.

Het betekent zeker niet dat alles je maar moet toekomen, dat anderen maar rekening dienen te houden met jou. Assertiviteit vraagt om verbinding met en respect voor de ander. We zeggen altijd: ‘zowel ruimte voor jezelf, als ruimte voor de ander’. Dat vinden wij zo sympathiek aan assertiviteit, dat het zo in verbinding staat met de ander, en: dat iedereen kan leren beter te communiceren. 

In de assertiviteitstraining gaan we aan de slag met je vaardigheden vergroten. Dit doen we aan de hand van concrete situaties, die jij inbrengt. 

Sociale gevoeligheid

Vaak gaat een gebrek aan assertiviteit gepaard met een te sterke sociale gevoeligheid, eigenlijk wanneer je téveel rekening houdt met een ander. Dit kan te maken hebben met hoog sensitiviteit (HSP) en/of met ervaringen in je jeugd. Als je hier in sterke mate last van hebt, kan het zijn dat je hyperalert bent op de (mogelijke) gedachten en gevoelens van anderen. Afhankelijk van de mate waarin je daar last van hebt, kun je daarvoor bij ons terecht. Als er ook sprake is van een hechtingstrauma kun je hiervoor in de Specialistische GGZ (SGGZ) terecht. 

Voor wie is de assertiviteitstraining?

Heb je moeite met je grenzen aangeven, omdat je bijvoorbeeld niet weet hoe je dat moet communiceren, je de ander niet teleur wilt stellen, niet tot last wil zijn of omdat je bang bent wat de ander wel niet van je zal vinden? Misschien vind je het spannend hoe de ander reageert. Of schiet je juist te ver door en dender je als een bulldozer over anderen heen? Dan kan een assertiviteitstraining jou wat brengen en kunnen wij je daarbij helpen. 

Wil je weten wat jouw stijl is? Vul dan gratis onze Schaal voor Persoonlijke Autonomie in. 

Doel

Assertiviteitstraining is heel geschikt om:

_ Zelfbewustzijn en zelfkennis te vergroten

_ Beter in staat te zijn tot het oplossen van problemen

_ Beter te communiceren (ook naar jezelf toe)

_ Je grenzen leren te bewaken / aangeven

_ Meer controle over je stressniveau te hebben

_ Te winnen aan zelfvertrouwen en minder gevoelig te zijn voor (de mening van) anderen.

_ Gezond aan het werk blijven

 

Je doet vaardigheden en inzichten op die je – naast je vak- of beroepskennis – nodig hebt om optimaal te functioneren. Werken is tegenwoordig immers topsport en in balans blijven een hele kunst. 

 

Assertiviteitstraining - prent Zaza

Boekentips

Wil je er wat meer over lezen? 

Leven in je leven’ van Jeffrey Young & Janet Klosko – gaat over hoe negatieve gedachtepatronen je gedrag beïnvloeden, en hoe je dit kan aanpakken. Benoemt daarom ook niet zozeer assertiviteit, maar het is wel een thema dat hiermee te maken heeft. Je gedachten beïnvloeden je gevoel en je gedrag, en dat houdt vaak zichzelf in stand, net als een vicieuze cirkel. 

‘Hoe word ik assertiever?’ van Carola van Dijk – deze gaat zeker wel expliciet over assertiviteit. 

‘Ruimte voor jezelf. Meer persoonlijke vrijheid.’ van Fred Sterk – een klassieker op het gebied van autonomie en beter voor jezelf zorgen. 

‘Spelen op het werk. Vergroot je werkplezier met Transactionele Analyse’ van Marijke Arendsen Hein en Hortense Berkenveld – over hoe je de relaties met je collega’s goed kunt houden en verbeteren. We zijn nogal gecharmeerd van de Transactionele Analyse, die ook goed toe te passen is op persoonlijke relaties. 

‘We lossen het samen wel op. Transactionele Analyse op de werkvloer’ van Julie Hay – Hierin lees je waarom onze contacten op de werkvloer soms zo moeilijk verlopen en wat je kunt doen om je bewustzijn, zelfvertrouwen en flexibiliteit te vergroten.