Vitaliteitscoaching

Deze vorm van coaching is kortdurend en specifiek gericht op de vitaliteit van medewerkers, om daarmee optimaal gebruik te maken van competenties en talenten. Dit wordt ook wel amplitie genoemd. Vitaliteit hangt sterk samen met leefstijl, het zelfsturend vermogen en stresshantering. De coaching start daarom dan ook met een intakegesprek, waarin met behulp van online vragenlijstafname deze in kaart worden gebracht. Tevens worden haalbare ontwikkelpunten voor de drie coachingssessies die op het intakegesprek volgen, bepaald. Tijdens de coachingssessies wordt gewerkt met het zetten van concrete, kleine stappen waarmee de eigen leerdoelen succesvol kunnen worden gerealiseerd.