Reïntegratiebegeleiding

Voor wie?

Met de reïntegratie bieden we hulp aan jou als werknemer, wanneer je langere tijd afwezig bent geweest van het werk. Dit kan o.a. komen door ziekte, burn-out, overspannenheid of overbelastingsklachten of (belastende) privéomstandigheden. Voor een succesvol reïntegratietraject is het essentieel dat zowel de werknemer als de werkgever toegewijd is. Daarom worden deze trajecten bijna altijd door de werkgever betaald. 


Opzet

In de intake worden de persoons- en organisatie-gebonden factoren van de problematiek en de arbeidsongeschiktheid goed in kaart gebracht. Hierbij worden vragenlijsten gebruikt. Met een gericht (reïntegratie)advies wordt de intakefase afgesloten.

In de reïntegratiebegeleiding wordt gewerkt aan de hand van een afgesproken plan van aanpak. In de loop van de tijd verschuift de aandacht van het verminderen van de klachten, naar een begeleiding die zich richt op reïntegratie en het functioneren op het werk. Het vergroten van het zelfinzicht en ontwikkelen van (stress)vaardigheden vormt hierbij meestal een essentieel onderdeel. Daarop volgt de fase van verandering, en het formuleren van een toekomstvisie en loopbaanperspectief.

Onze rol

Wij hebben een actieve rol in het reïntegratieproces. Zo adviseren we bij het maken van een reïntegratieplan en overleggen we met de bedrijfsarts en indien nodig, met de personeelsfunctionaris. Bespreking van de reïntegratie in een driegesprek met werkgever en cliënt kan ook onderdeel zijn van deze begeleiding. In voorkomende gevallen adviseren we bij een aangepast takenpakket, of andere passende functie.

Wij hebben veel ervaring met reïntegratiebegeleiding van cliënten die werkzaam zijn in het basis en voortgezet onderwijs, bank- en verzekeringswezen, (jeugd)hulpverlening, de overheid en gezondheidszorg

Kosten

De kosten hangen af van de aard van de reïntegratie en ook de welwillendheid van de werkgever. 

Wij maken de offerte na de intake, waarop vervolgens de werkgever zijn akkoord geeft (of niet, dan maken we een aangepaste offerte). Daarna kan een volgende afspraak ingepland worden. Voor de vaart van het traject kan het daarom wijs zijn om de vergoeding van een reïntegratietraject alvast te bespreken met je werkgever, voordat wij starten. Zo kunnen wij soepel van start!