Reïntegratiebegeleiding

Met de reïntegratie bieden we hulp voor werknemers die langere tijd afwezig zijn geweest van het werk (bijvoorbeeld door ziekte). Voor een succesvol reïntegratietraject is het essentieel dat zowel de werknemer als de werkgever toegewijd is. 

Aanmeldingen voor deze reïntegratiebegeleiding worden meestal gedaan door bedrijfsartsen, personeelsadviseurs of bedrijfsmaatschappelijk werkers.

In de intake worden vervolgens de persoons- en organisatie-gebonden factoren van de problematiek en de arbeidsongeschiktheid goed in kaart gebracht. Hierbij worden vragenlijsten gebruikt. Met een gericht (reïntegratie)advies wordt de intakefase afgesloten.

In de reïntegratiebegeleiding wordt gewerkt aan de hand van een afgesproken plan van aanpak. In de loop van de tijd verschuift de aandacht van het verminderen van de klachten, naar een begeleiding die zich richt op reïntegratie en het functioneren op het werk. Het vergroten van het zelfinzicht en ontwikkelen van (stress)vaardigheden vormt hierbij meestal een essentieel onderdeel. Daarop volgt de fase van verandering, en het formuleren van een toekomstvisie en loopbaanperspectief.

Wij hebben een actieve rol in het reïntegratieproces. Zo adviseren we bij het maken van een reïntegratieplan en overleggen we met de bedrijfsarts en indien nodig, met de personeelsfunctionaris. Bespreking van de reïntegratie in een driegesprek met werkgever en cliënt is meestal onderdeel van deze begeleiding. In voorkomende gevallen adviseren we bij een aangepast takenpakket, of andere passende functie.

Wij hebben veel ervaring met reïntegratiebegeleiding van cliënten die werkzaam zijn in het basis en voortgezet onderwijs, bank- en verzekeringswezen, (jeugd)hulpverlening en gezondheidszorg.