Coaching

De effectiviteit van een werknemer is nauw verweven met zijn of haar persoonlijkheid en communicatiepatronen. Voor de persoon zelf is het echter lastig te onderkennen wat hij of zij goed doet, en waar het beter kan. Een coach kan zaken signaleren en helpen ontdekken hoe iemand beter kan functioneren. Zo kunnen faalfactoren succesfactoren worden.
Het gaat hier nadrukkelijk niet om psychische problemen, maar om persoonlijke ontwikkeling. Coaching is een gestructureerde vorm van begeleiding, met een duidelijke start en afronding.

In veel situaties kan coaching zinvol zijn. Bijvoorbeeld als van een manager een nieuwe impuls verwacht wordt bij wijzigende omstandigheden. Of als de persoonlijke stijl van een werknemer onnodige turbulentie veroorzaakt, en een effectief functioneren in de weg staat.

Er zijn ook situaties te bedenken waarin de expertise van de manager onmisbaar is, maar zijn of haar management vaardigheden te wensen over laten. Coaching kan eveneens wenselijk zijn voor nieuwe managers die het nog ontbreekt aan ervaring in die functie, of voor de werknemer die zich verder wil ontwikkelen.