Burn-out behandeling

De burn-out behandeling bestaat uit een combinatie van cognitieve gedragstherapie, ontspanning- en stressreductietraining en reintegratiebegeleiding. In de regel bestaat een burn-outbehandeling uit vijftien gesprekken van drie kwartier tot een uur. Bij mildere klachten kan volstaan worden met minder gesprekken, bij een overstap naar een andere functie/organisatie komen er meestal nog 3-5 gesprekken bij.

De burn-out behandeling bestaat uit een combinatie van cognitieve gedragstherapie, ontspanning- en stressreductietraining en reintegratiebegeleiding. In de regel bestaat een burn-outbehandeling uit vijftien gesprekken van drie kwartier tot een uur. Bij mildere klachten kan volstaan worden met minder gesprekken, bij een overstap naar een andere functie/organisatie komen er meestal nog 3-5 gesprekken bij.

In de intake worden de persoons- en organisatiegebonden factoren van de problematiek en de arbeidsongeschiktheid goed in kaart gebracht, waarbij gebruikt gemaakt wordt van vragenlijsten. Na deze intake- en analysefase wordt overlegd met de bedrijfsarts, waarna een voorstel voor behandeling naar de werkgever wordt gestuurd. Onze behandeling van burn-out is gebaseerd op een evidence based programma voor burn-out, waarbij de zogeheten tijdcontingente benadering uitgangspunt is.

In het begin betekent dit dat aandacht gericht is op het verbeteren van de leefstijl (voeding, beweging en slaap-waakritme) en dagstructuur om daarmee van de klachten te verminderen. Vervolgens begeleiden we bij het heel gradueel opbouwen van de werkhervatting op arbeidstherapeutische basis en het aanpakken van patronen die de burn-out in de hand hebben gewerkt. Het vergroten van het zelfinzicht en ontwikkelen van (stress)vaardigheden vormt hierbij meestal een essentieel onderdeel. Daarop volgt de fase van opbouw naar volledige werkhervatting binnen en soms buiten de eigen organisatie. Hierbij is altijd sprake van verandering: in de manier waarop je in je werk staat, maar wellicht ook van baan of functie. Veel burn-out trajecten bevatten daarom een aantal loopbaangesprekken gericht op het formuleren van een toekomstvisie en loopbaanperspectief. Indien nodig, worden hierbij loopbaantests gebruikt.

Wij hebben een actieve rol in het reïntegratieproces. Zo adviseren we bij het maken van een reïntegratieplan en overleggen we met de bedrijfsarts en indien nodig, met de personeelsfunctionaris. Bespreking van de reïntegratie in een driegesprek met werkgever en cliënt is meestal onderdeel van deze begeleiding. In voorkomende gevallen adviseren we bij een aangepast takenpakket, of andere passende functie.