Wanneer gaat iemand naar een psycholoog?

Samenhang

Het werk en de werkomgeving blijkt vaak van grote invloed op hoe mensen zich voelen, maar andersom geldt ook dat het persoonlijk leven van invloed is op hoe mensen op het werk functioneren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat psychische klachten een belangrijke veroorzaker van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid blijken te zijn. Veel gehoorde voorbeelden zijn overspannenheid en burnout. Ook kunnen meer persoonsgebonden problemen leiden tot minder goed functioneren of ziekteverzuim. Zo komt bijvoorbeeld uit onderzoek naar voren dat stemmingsstoornissen en angstklachten belangrijke veroorzakers zijn van uitval in het werk.

Plezier in werk

Tevens kan het gebeuren dat iemands kwaliteiten en ambities niet goed aansluiten bij diens functie, of dat men toe is aan verandering maar niet weet hoe of wat. Verminderde motivatie en plezier is dan vaak het gevolg. Als dit soort situaties onvoldoende aandacht krijgen kunnen er problemen ontstaan en kan dit leiden tot moeilijkheden op het werk of gezondheidsklachten. Veel stress wordt immers veroorzaakt door een foute beroepskeuze!

Empowerment

Het aanleren van concrete vaardigheden, het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit of assertiviteit, coaching of loopbaanbegeleiding kunnen de hiervoor geschetste situaties beter hanteerbaar maken en het persoonlijk functioneren optimaliseren. Empowerment is voor ons dan ook een belangrijk uitgangspunt. Dit houdt in: kiezen en handelen vanuit persoonlijke kwaliteiten, waarden en principes. In onze praktijk kun je terecht voor advies, begeleiding of training bij psychische problemen, loopbaanvragen en persoonlijke ontwikkeling. We hebben ervaring met diverse vormen van begeleiding, coaching en psychotherapie.

Reintegratiebegeleiding

Bij reintegratiebegeleiding is sprake van een eigen, integrale methode waarbij we gebruik maken van een heel scala aan methodieken, en hebben we een actieve rol in het reïntegratieproces. Zo adviseren we bij het maken van een reïntegratieplan en overleggen we regelmatig met bedrijfsarts, leidinggevende en/of personeelsfunctionaris. We werken samen met het Nederlands Centrum voor Energetische Geneeswijzen (NCEG) in Den Haag, omdat gebleken is dat hun behandeling versterkend werkt voor de begeleiding in onze praktijk. Tevens verwijzen we regelmatig door naar lichaamsgerichte behandelaars (zoals haptonomen en manueel therapeuten).

Onze werkwijze

Hier verschijnt binnenkort meer informative over de werkwijze van De Bel & Co.

Ons aanbod

U kunt in mijn praktijk terecht voor reintegratiebegeleiding, kortdurende psychotherapie, persoonlijke training, hartcoherentietraining, energiepsychologie, balans in werk & privé, loopbaanbegeleiding, coaching,