Saskia de Bel

Foto: Mario Pakasi

Ik ben in 1988 afgestudeerd in Communicatiewetenschap aan de UvA, bij het voormalige Instituut voor Perswetenschappen. Daarvoor en daarna heb ik ondermeer gewerkt als journalist, uitgever en onderzoeker. In 1993 ben ik afgestudeerd in de Sociale- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden en ben ik aansluitend als freelance consultant in outplacement en loopbaanbegeleiding gaan werken. Al snel kreeg ik de smaak te pakken van het begeleiden van mensen met psychische problemen (zoals overspannenheid, burn-out, maar ook bijvoorbeeld angststoornissen) die daardoor niet of moeilijk in staat waren te werken. Zo ben ik in 1995 mijn eigen praktijk gestart en deed ik daarnaast een psychotherapie-opleiding in de Cognitieve Gedragstherapie. Door een combinatie van opleidingen werk ik nu al jaren op wat als vakgebied ‘Arbeid& Gezondheid’ heet. Een collega van mij zei eens dat dit ‘een aparte bloedgroep’ onder de psychologen is. En dat ben ik helemaal met haar eens. Het is een hele mooie mix van inventariseren wat de problemen en beperkingen van iemand zijn, om vervolgens vooral vanuit de mogelijkheden en krachten van mensen te kijken naar mogelijkheden voor verbetering en ontwikkeling. Vaak betekent dit dat ik mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn begeleid naar volledige werkhervatting, maar soms is een aangepast takenpakket met minder werkuren een betere oplossing. Ter ondersteuning van dit soort reïntegratieprocessen bied ik allerlei vormen van psychodiagnostiek aan, waaronder ook beroepskeuze-onderzoek om het beroepsprofiel van iemand te bepalen. Ook werk ik met diverse recente en innovatieve methodieken zoals energiepsychologie (EFT) en training in hartcoherentie (licensie HeartMath Benelux)

Registraties

Ik ben Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Gezondheid, Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie en BIG-geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog.

banner

Suzanne van der Wees

Foto: Mario Pakasi

Tijdens mijn bachelor Psychologie ben ik tot het inzicht gekomen dat mijn interesse voornamelijk op het gebied van gezondheidsverbetering en preventie ligt. Daarom ben ik de master Occupational Health Psychology gaan doen, waar ik in 2016 voor afgestudeerd ben. De focus van deze studie lag op het gebied van gezondheid in het werk, en methoden/werkwijzen om dit te verbeteren. Juist omdat we steeds meer te weten komen over de impact van (werk)stress op de gezondheid is het zo belangrijk om de veerkracht en het bewustzijn van mensen te vergroten. Tijdens mijn stage heb ik onderzoek gedaan naar burn-out en een draaiboek voor de behandeling van burn-out gemoderniseerd en herschreven. De werkwijze van de Positieve Psychologie – namelijk de nadruk leggen op de ervaringen die mensen een goed gevoel geven, en de nadruk leggen op de krachten van een individu (bijv. daadkracht, optimisme, autonomie) – pas ik toe. Er wordt al van jongs af aan via het schoolsysteem de nadruk gelegd op waar je níet goed in bent, in plaats van waar je wel goed in bent. Ik ben van mening dat om de zon in het leven te laten schijnen, er beter nadruk gelegd kan worden op je krachten, en deze kwaliteiten verder te ontwikkelen en aan te scherpen.

Vanuit deze invalshoek bied ik (loopbaan)begeleiding en geef ik een training voor de startende professional. Daarnaast geef ik voor dezelfde doelgroep een training op het gebied van beter met stress omgaan: ‘Veerkracht. Weg met de keuzestress!’ (Meer informatie over de trainingen is te vinden bij Workshops.)